top of page
iStock-956119148 handen in elkaar geel .jpg

Ons mondzorgconcept


Wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid en het levensgeluk van onze cliënten in verpleeghuizen. Dat is waar wij voor staan!

Ons mondzorgconcept richt zich op onze hoogst kwetsbare medemens, doorgaans in de nadagen van hun leven. Dit vergt een specifieke benadering, waarbij betrokkenheid en empathie sleutelbegrippen zijn.

Hieronder leggen wij ons mondzorgconcept graag aan u uit.

Preventie boven interventie

Bij Gerident heeft preventie een prominente rol. Dit betekent: minder pijnklachten, minder tandartsbehandelingen en minder onrust. Bovendien draagt een schone mond bij aan het gevoel van eigenwaarde.
Eigen, vertrouwde omgeving

Wij behandelen op de eigen kamer. Behandeling op de eigen kamer of in de directe omgeving zorgt voor rust. 
Ook de aanwezigheid van een familielid/vertrouwd persoon heeft een positieve impact op de behandeling.
Individueel zorgplan

Iedere cliënt ontvang een individueel zorgplan met daarin de zorgdoelen. De status en verbetering hiervan worden vastgelegd in het clientendossier en periodiek geëvalueerd.
witTekengebied 1 kopie 6.png
Kwaliteit van leven

Binnen onze organisatie is de invloed op de kwaliteit van leven leidend in de besluitvorming over het wel of niet behandelen van een cliënt.Dit doen we in samenspraak met de client en betrokkenen.
Wij ontzorgen volledig

Wij nemen de verpleeghuizen de mondzorg van A tot Z uithanden. Daarbij begeleiden, ondersteunen en scholen wij de verzorgenden. Op deze manier wordt mondzorg een integraal onderdeel van de zorg.
witTekengebied 1 kopie 4.png
Efficiënte communicatie

Vanuit ons eigen communicatiecentrum initiëren en coördineren wij de communicatie en planning. Hier brengen wij verslag van uit in het instellingsdossier. Dit zorgt voor laagdrempelige en efficiënte communicatie met alle stakeholders.
witTekengebied 1 kopie 2.png
24/7 bereik- en beschikbaar

We zijn er als hierom gevraagd wordt. En dat is 24/7. Dit is voor ons een belangrijk aspect. Dit geldt niet alleen voor pijnklachten, maar ook bij vragen en overleggen vinden wij onze fysieke aanwezigheid erg belangrijk.
witTekengebied 1.png
Eigen tandprothetici

Wij werken met eigen tandprothetici die werken in overleg met en op indicatie van onze behandelaren. Dit maakt dat wij snel & flexibel kunnen behandelen.
bottom of page