top of page

Efficiënte communicatie

De weging van alle medische, sociale en tandheelkundige factoren is binnen de geriatrische mondzorg een uiterst belangrijk aspect. Opdat deze onderlinge communicatie bij de overige zorgverleners niet leidt tot een substantiële extra belasting, hebben wij zelf geïnvesteerd in een communicatiecentrum welke volgens een vooraf tussen de mondzorg- en alle overige zorgverleners afgesproken protocol alle onderlinge communicatie initieert, coördineert en hiervan verslag doet in het instellingsdossier. Resultaat is een bijzonder efficiënte en vrijwel foutloze communicatie.

 

Dit communicatiecentrum verzorgt bovendien alle cliëntcontacten, planningen etc. Ons rechtstreekse contact met cliënt/familie resulteert in een laagdrempelige communicatiedynamiek waarmee we bijzonder veel waardering oogsten. Bovendien draagt de extra verkregen informatie bij aan een fijnere afstemming van het individuele mondzorgplan. Bijkomend voordeel is dat de instelling voor wat betreft de mondzorg volledig ontlast wordt.

bottom of page