top of page
iStock-970218354 hand gras rolstoel.jpg

Samenwerking


Samenwerken met Gerident betekent dat u zoveel mogelijk wordt geholpen met betrekkeing tot de mondzorg bij uw cliënten.

Wat mag u van ons verwachten?​

Elke cliënt met een WLZ-indicatie wordt na aanmelding bij Gerident gescreend. Screening houdt in dat de tandarts komt voor een eerste kennismaking. Hij voert het mondonderzoek uit, waarbij de assistent de status en de rapportage invoert. Als er familie bij de screening kan en wil zijn, is dat niet alleen voor de cliënt, maar zeker ook voor de tandarts heel fijn. Tijdens de screening wordt gelijk vastgelegd of familie graag bij tandheelkundige behandelingen aanwezig wil zijn en of zij hiervan altijd eerst toestemming voor willen verlenen.

Als tijdens de screening naar voren komt dat er een behandeling dient plaats te vinden, wordt deze indien het een eenvoudige tandheelkundige behandeling betreft doorgaans zo snel mogelijk gepland. Als familie heeft aangegeven altijd eerst op de hoogte gebracht te willen worden, neemt Gerident eerst contact op voor er wordt overgegaan tot behandelen.

Indien het een meer ingrijpende behandeling betreft, wordt altijd contact opgenomen met de arts en de familie. Indien beiden akkoord zijn, wordt besloten om te behandelen. De voorgestelde behandeling wordt vervolgens op korte termijn ingepland.

Vervolgens zal de mondhygiënist in ieder geval binnen drie maanden op bezoek gaan bij de cliënt. Er wordt een mondverzorgingsplan gemaakt en een gebitsreiniging gedaan. De cliënt zelf en/of de verzorgende op de afdeling wordt voorzien van de dagelijkse poetsinstructies.

De tandarts bezoekt cliënten afhankelijk van het individuele mondzorgplan één of twee keer per jaar. De mondhygiënist ziet de cliënt meerdere malen per jaar, waarbij zij ook tot taak heeft de mond van de cliënt te controleren. Mocht zij iets zien waar de tandarts naar moet kijken, dan wordt door Gerident een tandartsconsult op korte termijn ingepland.

De planning verzorgen wij volledig zelf (uiteraard in goed overleg met instelling en afdeling). Behalve dat dit een aanzienlijke ontzorging en kostenbesparing voor de instelling geeft is gebleken dat door dit in eigen hand te houden de planning efficiënter verloopt met minder fouten.

Het kan natuurlijk zijn dat de verzorgende op de afdeling constateert dat een cliënt klachten heeft. In dat geval kan telefonisch contact met ons worden opgenomen en wordt spoedig een tandartsconsult gepland, zo nodig dezelfde dag.

bottom of page