top of page
iStock-960150816 roze bloem.jpg

Missie en visie

Een gezonde en frisse mond is enorm belangrijk voor onze gezondheid en ons levensgeluk. Een gezonde en frisse mond is belangrijk om goed te kunnen eten, praten en lachen.

Over de relatie tussen algemene gezondheid en mondgezondheid wordt steeds meer bekend. Aangetoond is bijvoorbeeld dat een slechte mondhygiëne het risico op longontsteking aanzienlijk verhoogt, juist bij de groep kwetsbare ouderen een belangrijk aandachtspunt. Bij mensen met suikerziekte kan een slechte mondgezondheid de bloedsuikerspiegel ontregelen. Ook zijn relaties geconstateerd tussen een slechte mondgezondheid en hart- en vaatziekten.

Een gezonde mond is dus van groot belang; zeker bij het ouder worden, ook wanneer men een kunstgebit heeft.​

Onze missie

Gerident heeft als missie specialistische mondzorg in verpleeghuizen een integraal onderdeel te laten zijn van de gehele zorg die aan cliënten geboden wordt. Hierbij staat preventie boven interventie, waardoor er enerzijds aanzienlijk minder pijnklachten en tandartsbehandelingen nodig zijn en anderzijds een schone mond bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde.

Onze visie

Bij kwetsbare en geriatrische ouderen gaat ook de kwaliteit van leven meestal achteruit. Juist in deze doorgaans laatste levensfase is een goede mondgezondheid, ofwel goed kunnen eten, geen pijn en behoud van de eigen waardigheid een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van levenskwaliteit. Mondzorg meer integreren en zodanig organiseren dat dit minimale belasting geeft voor zowel de cliënt als voor de zorg vormt een van de uitgangspunten van ons mondzorgconcept.

Gerident ondersteunt verschillende preventieprojecten om de mondgezondheid bij ouderen te verbeteren. Wij verzorgen klinische lessen in verpleeg- en verzorgingshuizen aan verzorgenden.

Het doel van deze klinische lessen is het verwerven van kennis over mondgezondheid van kwetsbare en geriatrische ouderen in zorg- en verpleeghuizen.

bottom of page