top of page

Laagdrempelige communicatie en beschikbaarheid

Bij voorkeur communiceren wij rechtstreeks met de cliënt en/of diens naasten. Onze ervaring is dat dit resulteert in een laagdrempelige communicatiedynamiek tussen de mondzorgverlener en de cliënt/familie. Naast de waardering die hiermee geoogst wordt, draagt de extra verkregen informatie bij aan een fijnere afstemming van het individuele mondzorgplan.


Een ander belangrijk aspect is de beschikbaarheid: “Er zijn als hierom wordt gevraagd” We zijn er niet alleen voor pijnklachten, maar ook voor bijvoorbeeld vragen en overleggen, zo nodig dagelijks. Onze fysieke aanwezigheid draagt bij aan de kwaliteit van de mondzorg en etaleert bovendien een gevoel van betrokkenheid en empathie, juist voor deze doelgroep van bijzondere waarde.

bottom of page