top of page

Preventie boven interventie

Preventie is een van de belangrijkste pijlers onder ons mondzorgconcept. De mondhygiënist vervult hierbij een prominente rol. Door in te zetten op preventie, vermindert het aantal pijnklachten en tandartsbehandelingen. Omdat de mondhygiënist tegelijk met de periodieke gebitsreiniging een gebitscontrole uitvoert, doorgaans om de drie maanden, kan ook het aantal tandartscontroles aanzienlijk worden verminderd. Eventuele problemen worden op deze wijze tijdig gesignaleerd. Niet zelden voorkomen we zo ergere mondproblemen.

bottom of page