top of page

Volledige ontzorging van A tot Z

De weging van alle medische, sociale en tandheelkundige factoren is binnen de geriatrische mondzorg een uiterst belangrijk aspect. Om ervoor te zorgen dat deze onderlinge communicatie bij de overige zorgverleners niet leidt tot een substantiële extra belasting, hebben wij zelf geïnvesteerd in een communicatiecentrum welke volgens een vooraf tussen de mondzorg- en alle overige zorgverleners afgesproken protocol alle onderlinge communicatie initieert, coördineert en hiervan verslag doet in het instellingsdossier. Resultaat is een bijzonder efficiënte en vrijwel foutloze communicatie.

 

Wanneer dit communicatiecentrum bovendien alle cliëntcontacten, planningen etc. voor zijn rekening neemt zal daarmee de instelling voor wat betreft de mondzorg volledig worden ontlast. We hopen dat de daarmee gekweekte goodwill zal bijdragen aan een verbetering van de onderlinge samenwerking.

bottom of page