Eigen tandprothetici

Wij werken met eigen tandprothetici die werken in overleg met en op indicatie van onze behandelaren. Dit maakt dat wij snel & flexibel kunnen behandelen.

 

Alle tandprothetici hebben veel ervaring in de omgang met kwetsbare ouderen en de hierbij behorende specifieke protheseproblematiek. Voor klachten, reparaties snel beschikbaar, zo nodig dezelfde dag.