top of page

Individueel zorgplan

De tandarts maakt voor elke cliënt binnen 6 weken na opname een individueel mondzorgplan, waarbij zo nodig ook de behandelend arts, verzorgende en/of naaste familie wordt betrokken. Dit plan zal gaandeweg steeds geëvalueerd worden afhankelijk van de conditie van de cliënt.


Aangezien wij preventie erg belangrijk vinden bezoekt kort hierna de mondhygiënist de cliënt om een mondverzorgingsplan te maken. Advisering/ begeleiding van de verzorgende/ aandachtsvelder inzake de dagelijkse mondverzorging is hier onderdeel van.

bottom of page