top of page

Kwaliteit van leven

Niet de mondzorg zelf, maar de “kwaliteit van leven” is leidend in de uitvoering ervan. De weging van alle medische, sociale en tandheelkundige factoren is een belangrijk aspect bij de beslissing om een behandeling wel of niet uit te voeren.

 

Multidisciplinair overleg met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de zorg en de patiënt zelf en /of directe naasten verhoogt de kwaliteit van besluitvorming. Uiteindelijk beslist de cliënt (of diens naaste) zelf of een behandeling wel/niet wordt uitgevoerd, tenzij er een medische urgentie is. Hier past ook een pleidooi voor verdere integratie van de mondzorg binnen de zorg.

bottom of page