Samen overleg

Binnen onze mondzorg is de invloed op de kwaliteit van leven leidend in de besluitvorming omtrent het wel of niet behandelen van een cliënt. Overleg met cliënt, verzorgende, arts, familie en/of contactpersoon verschaft ons waardevolle informatie om samen tot een goed mondzorgplan te komen. Gerident beschouwt dit als een belangrijk onderdeel van de tandartsbehandeling en voeren dit overleg zelf. Dit alles wordt vastgelegd in het cliëntendossier.

Daarbij streeft Gerident ernaar de mondzorg door periodieke evaluatie op een hoog niveau te houden en waar nodig te verbeteren.

Het belang van preventie

Veel mensen staan er niet bij stil hoe belangrijk een gezonde en frisse mond is voor onze gezondheid en ons levensgeluk. Op de eerste plaats is een gezonde en frisse mond belangrijk om goed te kunnen eten, praten en lachen, en om dichtbij anderen te kunnen zijn. Daarnaast vergroot een slechte mondgezondheid het risico op longontsteking en op hart- en vaatziekten. Bij mensen met suikerziekte kan een slechte mondgezondheid de bloedsuikerspiegel ontregelen.Een gezonde mond is van groot belang, zeker bij het ouder worden, ook als men een kunstgebit heeft.

Gerident streeft dan ook naar een duidelijke verschuiving van interventie naar preventie. Dit wordt nog extra in de hand gewerkt door een afname van de bereidheid bij vooral cliënten met dementieproblematiek om een tandartsbehandeling te ondergaan. Een goed georganiseerde preventie zal de noodzaak tot interventie verminderen.

Hoe wij werken.

De client staat centraal bij Gerident. Volgens een vast rooster komen tandartsen en mondhygienisten enkele maanden per jaar langs in de instelling.

Elke cliënt met een WLZ-indicatie wordt na aanmelding bij Gerident gescreend. Screening houdt in dat de tandarts komt voor een eerste kennismaking en het mondonderzoek uitvoert, waarbij de assistent de status en de rapportage invoert. Als familie bij de screening kan en wil zijn, is dat niet alleen voor de cliënt, maar zeker ook voor de tandarts heel fijn. Tijdens de screening wordt gelijk vast gelegd of familie graag bij tandheelkundige behandelingen aanwezig wil zijn en of zij hiervan altijd eerst toestemming voor willen verlenen.

Als tijdens de screening naar voren komt dat er een behandeling dient plaats te vinden, wordt deze indien het een eenvoudige tandheelkundige behandeling betreft doorgaans zo snel mogelijk gepland. Als familie heeft aangegeven altijd eerst op de hoogte gebracht te willen worden, neemt Gerident eerst contact op voor er wordt overgegaan tot behandelen.

Indien het een meer ingrijpende behandeling betreft, wordt altijd contact opgenomen met de arts en de familie. Indien beiden akkoord zijn, wordt besloten om te behandelen. De voorgestelde behandeling wordt vervolgens op korte termijn ingepland.

Na de screening komt de mondhygiënist de eerstvolgende keer langs bij de cliënt, in ieder geval binnen drie maanden. Er wordt een mondverzorgingsplan gemaakt en een gebitsreiniging gedaan. De de cliënt zelf en/of de verzorgende op de afdeling wordt voorzien van de dagelijkse poetsinstructies.