Honderden ouderen gaan jaarlijks dood aan een longontsteking die het gevolg is van een slechte gebitsverzorging. De Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (KNMT) is daarom een Europese lobby gestart om meer aandacht te vragen voor de mondverzorging van kwetsbare ouderen.

Vergeten groep

Volgens de KNMT dreigen ouderen een vergeten groep te worden als het om tandheelkundige zorg gaat. ,,Er is nauwelijks tijd bij verzorgers om extra aandacht aan het gebit te geven. Gevolg is dat mensen die toch al zwak zijn, eerder overlijden omdat een slecht gebit gerelateerd is aan vele ziekten”, zegt de Hengelose tandarts Henk Donker, bestuurslid van de KNMT.

 

Longontsteking

Zo blijkt uit onderzoek dat een op de tien verpleeghuispatiënten overlijdt aan een longontsteking die het gevolg is van een bacterie door slechte mondhygiëne. Longontsteking is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden in een verpleeghuis: precieze gegevens worden echter niet bijgehouden. Tandarts-geriatrie Arie Hoeksema bevestigt dat er een verband is tussen een slecht gebit en onder meer het verloop van diabetes, hartfalen en een progressiever verloop van reuma. Hij promoveerde op de mondgezondheid van kwetsbare ouderen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Minder zorg

Uit dit onderzoek blijkt dat bij een afnemende zelfredzaamheid van ouderen er minder zorg is voor het gebit. Ook is duidelijk geworden dat van 72 procent van alle nieuwe verpleeghuisbewoners de mondhygiëne matig tot slecht is en eigenlijk behandeld zou moeten worden.

Daarom wordt gepleit voor meer samenwerking tussen tandartsen, zorginstellingen, huisartsen en de wijkverpleging. Als er niets gebeurt, wordt het probleem steeds groter, volgens Donker. ,,Want over twintig jaar zijn er twee keer zoveel 65-plussers en vier keer zoveel tachtigplussers dan nu het geval is.”

Daarom trekt de KNMT aan de bel en lobbyt, ook in Europa, voor de rol van de tandarts in het (ouderen) zorgteam. ,,Want veel wet- en regelgeving op nationaal niveau is afhankelijk van wat Europa beslist”, zegt Donker. Ook Hoeksema benadrukt het belang van een volwaardige eerstelijnsrol van de tandarts binnen zorgteams. ,,Zodat kiespijn op het sterfbed niet meer nodig is. Want ook dat”, stelt hij met klem, ,,komt nog steeds voor.”

Bron: Gezondheid&Co

 

Categories: actueel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *