top of page
witTekengebied 1 kopie 3.png

Waarom Gerident?

 

Kwetsbare en geriatrische ouderen leveren doorgaans veel aan levenskwaliteit in. Belangrijke voorwaarde voor levensgeluk is in ieder geval goed te kunnen eten, geen pijn te hebben en de eigen waardigheid behouden. En dat is precies waar wij met ons speciaal hiervoor ingerichte mondzorgconcept vol voor gaan. Lees meer over onze missie en visie.

 

Onze speerpunten

Ons mondzorgconcept bestaat uit acht belangrijke pijlers, waarbij preventie, laagdrempelige communicatie en beschikbaarheid en het van A tot Z uit handen nemen van de mondzorg speerpunten zijn.

witTekengebied 1 kopie 3.png

Preventie

boven interventie

Preventie? Ook nog bij ouderen? Ja, juist ook bij ouderen!

 

Door in te zetten op preventie minder pijnklachten, minder tandartsbehandelingen, minder onrust. Daarnaast draagt schone mond bij aan gevoel van eigenwaarde.

witTekengebied 1 kopie 4.png

Laagdrempelige

communicatie/beschikbaarheid

De doelgroep betreft hoogst kwetsbare cliënten, doorgaans in de laatste levensfase. Dit vergt een specifieke benadering, waarbij betrokkenheid en empathie sleutelbegrippen. Laagdrempelige communicatie en beschikbaarheid is een onlosmakelijk onderdeel hiervan en vormt dan ook de basis van ons mondzorgconcept.

witTekengebied 1 kopie 7.png

Volledige

ontzorging

Wij nemen de mondzorg van A tot Z uit handen. 


Daarbij begeleiden, ondersteunen en scholen wij de verzorgenden. We initiëren en coördineren vanuit ons eigen communicatiecentrum de volledige communicatie en planning.

Vertrouwde omgeving

witTekengebied 1 kopie 5.png

Kwaliteit van leven

witTekengebied 1 kopie 6.png

24/7 bereikbaar

witTekengebied 1 kopie 2.png

Individueel zorgplan

witTekengebied 1 kopie.png

Eigen tandprothetici

witTekengebied 1.png

Meer weten over Gerident? Bekijk onze video

Therapy Sessions
bottom of page