top of page
Chat with the Nursing Home Attendant

Rol van de verzorgende

 

De dagelijkse mondverzorging vormt de basis van een schone en frisse mond. De verzorgende is hierbij van onschatbare waarde. Uit onze ervaring blijkt dat verzorgenden soms enige schroom hebben om de dagelijkse mondverzorging goed uit te voeren. Onze belangrijkste uitdaging is via kennis en coaching deze schroom weg te nemen. Wij bieden speciale cursussen aan de verzorgende, waarvoor de verzorgende een certificaat krijgt.

Los daarvan kijkt onze mondhygiënist periodiek samen met de verzorgende op welke wijze de cliënt het best geholpen

kan worden bij de dagelijkse mondverzorging. Voor problemen en adviezen zijn zij te allen tijde en laagdrempelig voor

de verzorgende bereikbaar.

Voor alle duidelijkheid: de mondhygiënist staat niet boven, maar naast de verzorgenden. Wij realiseren maar al te goed hoe moeilijk de uitvoering van deze dagelijkse mondverzorging voor de verzorgende kan zijn.

bottom of page