top of page
iStock-956119148 handen in elkaar geel .jpg

Binnen onze mondzorg is de invloed op de kwaliteit van leven leidend in de besluitvorming omtrent het wel of niet behandelen van een cliënt. Samen overleggen we met onze cliënt, verzorgende, arts, familie en/of contactpersoon. Dit verschaft ons waardevolle informatie om met elkaar tot een goed mondzorgplan te komen. Gerident beschouwt dit als een belangrijk onderdeel van de tandartsbehandeling en wij voeren dit overleg dan ook zelf.

De kernpunten

  • Behandeling is altijd in de eigen vertrouwde omgeving

  • Elke cliënt krijgt een individueel mondzorgplan met de zorgdoelen

  • Frequente gebitsreiniging en mondhygiëne controle door onze mondhygiënisten.

  • Eigen tandprothetici die werken in overleg met en op indicatie van de tandartsen van Gerident.

  • Periodieke evaluatie en verbetering van de mondzorg

  • Bij problemen of klachten alle dagen bereikbaar. 

  • Vastlegging van de gegevens in het cliëntendossier

  • Systeem van regelmatige persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de verzorgenden door de mondhygiënisten.

  • Bieden van scholing aan verzorgenden.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op!
bottom of page