top of page

Cliëntenraad TopMondzorg

Gerident is onderdeel van TopMondzorg. TopMondzorg staat voor goede en veilige mondzorg die elke dag door Dental Clinics, Proclin, TopOrtho, Proclin, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da en MKA groep wordt geleverd.

Meer informatie over TopMondzorg vindt u op www.topmondzorg.nl.

Over onze cliëntenraad

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze patiënten en cliënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen, hechten wij veel waarde aan hun feedback. Deze ontvangen wij onder andere via online reviews en de periodieke patiëntenenquête. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren is de cliëntenraad TopMondzorg opgericht om de wensen en behoeften van al onze patiënten en cliënten te bewaken.

Adviserende rol

De cliëntenraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en geeft advies over onderwerpen die onze cliënten en patiënten raken. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid van onze praktijken, de wachttijden en de gastvrijheid. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken met het bestuur van TopMondzorg.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Het is een representatieve weergave van onze cliënten en patiënten. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Voorzitter Cees Vermeeren

De cliëntenraad van TopMondzorg wordt geleid door voorzitter Cees Vermeeren. Cees Vermeeren is bijna 50 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige en manager in de (acute) GGZ. Hij is al jaren tevreden patiënt bij Dental Clinics Rolde.

Wij zoeken nog leden!

Voor onze raad zijn wij nog op zoek naar leden. Bent u bekend met één van de labels van TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios, Pro-Da, Gerident, MKA groep en MondzorgPlus), geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten te behartigen? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad TopMondzorg wellicht wat voor u! In onderstaand profiel kunt u lezen wat er van u als lid wordt verwacht. 
 

Meer informatie?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad ontvangen? Neem dan contact op met Cees Vermeeren via 06 – 21 85 53 05 of clientenraad@topmondzorg.nl.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality. Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page