Algemeen

Het inzicht dat de mondzorg voor ouderen een specialistische aanpak vergt, wint steeds meer terrein. Dit kwam onder andere tot uiting toen in 2014 -naast de vereiste tandarts opleiding- aanvullend de Post Academische Opleiding tot Tandarts-Geriatrie in Nederland is gestart.

 

Kennis inzake comorbiditeit en polyfarmacie zijn onontbeerlijk, evenals de gevolgen hiervan voor het gebit. Ook vergt de omgang en communicatie met cliënten met verschillende vormen van dementie specifieke kwaliteiten.

Gerident ontzorgt

Onder de bezielende leiding van Drs. Jan van Gemert, Tandarts Geriatrie, zorgt het team van Gerident dat deze professionele mondzorg aan bewoners van verpleeghuizen geleverd wordt. 

Jan van Gemert was overigens de eerste tandarts in Nederland die de Post Academische Opleiding tot Tandarts-Geriatrie succesvol afrondde.