Het inzicht dat de mondzorg voor ouderen een specialistische aanpak vergt, wint steeds meer terrein. Dit is de reden dat in 2014 in Nederland de opleiding tot tandarts- geriatrie is gestart. Kennis inzake comorbiditeit en polyfarmacie zijn onontbeerlijk, evenals de gevolgen hiervan voor het gebit. Ook vergt de omgang en communicatie met cliënten met de verschillende vormen van dementie specifieke kwaliteiten. Gerident neemt de tijd en weet de cliënten op hun gemak te stellen. Bovendien bezitten steeds meer verpleeghuisbewoners nog hun eigen tanden en kiezen, wat de mondzorg aanzienlijk complexer maakt.

Gerident ontzorgt

Werken met Gerident betekent dat de instelling zoveel mogelijk wordt ontzorgd.

De tandarts bezoekt cliënten afhankelijk van het individuele mondzorgplan één of twee keer per jaar. De mondhygiënist ziet de cliënt meerdere malen per jaar, waarbij , heeft zij ook tot taak de mond van de cliënt te controleren bij elk bezoek. Mocht zij iets zien waar de tandarts naar moet kijken, dan wordt door Gerident een tandartsconsult op korte termijn ingepland.

De planning verzorgen wij volledig zelf (uiteraard in goed overleg met instelling en afdeling). Behalve dat dit een aanzienlijke ontzorging en kostenbesparing voor de instelling geeft is gebleken dat door dit in eigen hand te houden de planning efficiënter verloopt met minder fouten.

Het kan natuurlijk zijn dat de verzorgende op de afdeling constateert dat een cliënt klachten heeft. In dat geval kan telefonisch contact met ons worden opgenomen en wordt spoedig een tandartsconsult gepland, doorgaans binnen een week. Bij spoed heeft Gerident het beleid dat eerst de arts wordt gevraagd om bij de cliënt te kijken. Indien de arts van mening is dat de tandarts snel moet komen, wordt een consult dezelfde dag of de dag erna ingepland.

Belang van verzorgende

De dagelijkse mondverzorging vormt de basis van een schone en frisse mond. De verzorgende is hierbij van onschatbare waarde. Uit onze ervaring blijkt dat verzorgenden soms enige schroom hebben om de dagelijkse mondverzorging goed uit te voeren. Onze belangrijkste uitdaging is via kennis en coaching deze schroom weg te nemen. Wij hopen dit te bereiken via speciale cursussen aan de verzorgende, waarvoor de verzorgende een certificaat krijgt. Maar niet alleen dat: onze mondhygiënist kijkt periodiek samen met de verzorgende op welke wijze de cliënt het best geholpen kan worden bij de dagelijkse mondverzorging. Voor problemen en adviezen zijn zij ten alle tijde en laagdrempelig voor de verzorgende bereikbaar.

Voor alle duidelijkheid: de mondhygiënist staat niet boven, maar naast de verzorgende. Wij realiseren ons maar al te goed hoe moeilijk de uitvoering van deze dagelijkse mondverzorging voor de verzorgende kan zijn., daar  hebben wij veel respect voor.

Preventie projecten

Gerident ondersteunt verschillende preventie projecten om de mondgezondheid bij ouderen te verbeteren. De mond van cliënten is voor veel verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen een onbekende plek en wordt vaak als intiem en onaangenaam ervaren, maar de mond speelt voor de gezondheid en de kwaliteit van leven een grote rol. De mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land is slecht. Hierdoor hebben cliënten vaak onnodig veel pijn, moeite met kauwen en vormen mogelijke infecties een risico voor hun (mond)gezondheid. Gerident verzorgt daarom klinische lessen in verpleeg- en verzorgingshuizen aan verzorgenden. Het doel van deze klinische les is het verwerven van kennis over mondgezondheid van kwetsbare en geriatrische ouderen in zorg- en verpleeghuizen. Meer informatie over dit project vindt u hier.