Missie

De missie van Gerident is om, met behulp van alle op dit moment beschikbare kennis, een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de mondzorg binnen verpleeghuizen. De preventie en mondverzorging vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Leidend is bij ons altijd de vraag: ‘Welke toegevoegde waarde kunnen wij bieden aan de levenskwaliteit van de cliënt in deze levensfase?’ Met deze vraag in ons achterhoofd stellen wij een mondzorgplan op om aan de specifieke behoeftes van de cliënt te voldoen.

Bij Gerident hanteren wij de volgende doelstellingen voor onze mondzorg:

  • Elke cliënt krijgt een individueel mondzorgplan, waarin de zorgdoelen worden omschreven.
  • Frequente gebitsreiniging en mondhygiëne controle door onze mondhygiënisten, volgens het mondzorgplan.
  • Een systeem van regelmatige persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de verzorgenden door de mondhygiënisten.
  • Bieden van scholing aan verzorgenden.
  • Benadering van de cliënt zo dicht mogelijk in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving, zonodig zelfs op de eigen kamer.
  • Eigen tandprothetici die werken in overleg met en op indicatie van de tandartsen van Gerident.
  • Bij problemen of klachten alle dagen bereikbaar.
Belang van preventie

Veel mensen staan er niet bij stil hoe belangrijk een gezonde en frisse mond is voor onze gezondheid en ons levensgeluk. Op de eerste plaats is een gezonde en frisse mond belangrijk om goed te kunnen eten, praten, lachen en om dichtbij anderen te kunnen zijn. Daarnaast vergroot een slechte mondgezondheid het risico op longontsteking en op hart- en vaatziekten. Bij mensen met suikerziekte kan een slechte mondgezondheid de bloedsuikerspiegel ontregelen. Een gezonde mond is van groot belang, zeker bij het ouder worden, ook als men een kunstgebit heeft. Gerident streeft dan ook naar een duidelijke verschuiving van interventie naar preventie. Dit is extra van belang, omdat de bereidheid om een tandartsbehandeling te ondergaan afneemt, met name bij cliënten met dementie. Een goed georganiseerde preventie zal de noodzaak tot interventie verminderen.